प्रशासकीय माहिती

सध्या मुख्यालय, मुंबई येथे एमएसपीसी आणि इचलकरंजी, कराड, मालेगाव आणि नागपूर येथील प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये 19 कर्मचारी कार्यरत आहेत. प्रशासकीय व आस्थापना खात्यावर खर्च रू. 8 / – दरमहा लाखो.


CLASS – I. 

1)
Financial Adviser & ..
Chief Accounts Officer.

CLASS – II. 

1)
Production & Sales Officer. ..
3
2)
Administrative Officer. ..
3)
Accounts Officer. ..

CLASS – III. 

1)
Dy. Accountant. ..
2)
Assistant. …
3
4)
Clerk/Typist. ..
8

CLASS – IV.

1)
 Driver. ..
2
2)
 Peons. ..
3
———-
19
=====